Quick-winprojecten

Aanpassing van een preibewerkingsmachine voor spuiwatertoepassing

In Vlaanderen is er een groot aanbod aan spuiwater (= ammoniumsulfaat) afkomstig van chemische luchtwassers die als emissie-arme techniek geïnstalleerd zijn op varkensstallen en mestbe-/verwerkingsbedrijven. Er kan verwacht worden dat dit aantal nog sterk zal stijgen in het kader van het Vlaamse PAS-verhaal (Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities). Dit spuiwater is in België erkend als kunstmeststof en kan aangewend worden als N- en in het bijzonder S-rijke meststof in landbouwteelten. Door de afnemende zwaveldepositie onder de vorm van zure regen (door een verbeterende luchtkwaliteit) is de aanvulling van zwavel in het bemestingsschema aangewezen voor gewassen met een hoge zwavelbehoefte. Bij prei is deze SO3-behoefte ongeveer 60 kg per hectare. Spuiwater kan 4 tot 8% N bevatten en 15 tot 25% S afhankelijk van het type en de sturing van de wasser. De zwavelinhoud van het spuiwater is dus meteen ook de limiterende bemestingsfactor omdat een overmaat aan S opname van andere mineralen verhindert. Een bemestingsdosis van 1.000 à 1.250 l per ha is daarom de norm. Opmenging met urean verlaagt de S-inhoud bij een toenemende N-inhoud.


In dit project zal er een rijenfrees met ruggenaanaarding van een loonwerker aangepast worden om in preiteelt (geplant op 65 cm rij-afstand) spuiwater te doseren en dit in functie van het groeistadium en de stikstofbehoefte van het gewas. Aangezien spuiwater corrosief is, worden de nodige machine-onderdelen uitgevoerd in corrosiebestendige materialen. Inmenging met de grond levert het voordeel van een minimale kans op gewasverbranding en vervluchtiging van het product.

 

Realisatie van kmo Verhoest Marc BVBA (Rumbeke)

bij loonwerker Sander Verhelle (Pittem)

i.s.m. Inagro en VCM

terug naar het overzicht van alle Quick Wins