Quick-winprojecten

Ontwikkelen van een 4-rijige automatische plantmachine

Vlaanderen staat aan de top wat betreft de productie van vollegrondsgroenten. In tegenstelling tot vele andere landbouwgewassen worden de meeste van deze groenten eerst uitgezaaid en opgekweekt in serres en pas daarna overgeplant in volle grond. Dit handmatig uitplanten is bijzonder arbeidsintensief en is bovendien ergonomisch heel zwaar. 
Een tiental jaar geleden is Agriplant daarom gestart met de ontwikkeling van plantrobotten. Hierdoor kan het uitplanten automatisch gebeuren. Tot op heden ontwikkelde Agriplant reeds 1-, 2- en 3-rijige plantmachines. De vraag om een 4-rijige machine te ontwikkelen bleef dan ook niet uit.        

De uitdaging voor Agriplant bestond erin om de plantmachine in een chassis te plaatsen zodat deze als 4-rijige machine vollegrondsgroenten kan uitplanten. Het geheel om 1 rij te planten heeft reeds bepaalde afmetingen, waardoor de robotten bij de 4-rijige machine 2 aan 2 of boven elkaar geplaatst werden. Verder diende deze machine ook te voorzien in dieptecontrole achteraan en vooraan om zo tot een optimaal resultaat te komen. 
De machine is vlot aanpasbaar en kan verschillende tussenrij-afstanden realiseren. Verder werd ook aandacht gegeven aan de organisatie en de logistiek op de machine.

Het eerste prototype wordt uitgetest en toegepast op het land- en tuinbouwbedrijf  van Marc De Tavernier. Het bedrijf beschikt over ongeveer 50 ha kool- en andere groentengewassen, zoals selder. 

terug naar het overzicht van alle Quick Wins