Quick-winprojecten

Optimalisatie van gescheiden dikke mestfractie d.m.v. fermentatie

De fermentatie van deze dikke fractie gebeurt door op een mestscheider in-line een fermentatieproduct mee te doseren. Op die manier wordt een bacteriecultuur vermengd met de dikke fractie waarna deze fractie in een kuil aangelegd wordt. 

De kuil dient een aantal weken aan te liggen in gesloten afdektoestand om het fermentatieproces te voltooien. Daarna kan de kuil geopend worden en als bodemverbeteraar op het veld uitgereden worden met een klassieke mestspreider. Er zal in dit project nagegaan welke positieve effecten naar bodemvruchtbaarheid en daaraan gekoppelde teeltopbrengsten dergelijke bemestingstoepassing heeft.

Realisatie van kmo Agriton (Mesen) op mestscheidingsinstallatie FV Pysson-Wallays i.s.m. Inagro & ILVO

Met steun van ELFPO

terug naar het overzicht van alle Quick Wins