Quick-winprojecten

Mogelijkheden van gerichtere bespuitingen en loofdoding door gebruik van sensoren en precisielandbouw

Op de 45 m brede spuitboom van de zelfrijdende Delvano spuitmachine van landbouwer Ch. Deprez zullen 6 Trimble Green Seeker sensoren gemonteerd worden. Deze kunnen de chlorofyl toestand van het blad optisch meten door het uitzenden van een infrarood signaal dat door het blad van de plant wordt teruggekaatst. Aan de hand van de waargenomen bladtoestanden zal een variabele afgifte van vloeibare stikstof in de wintertarwe gehanteerd worden. Lichtgroene bladplekken zullen hierdoor meer bemesting toegediend krijgen t.o.v. donkergroene bladeren. Deze gerichte bemesting zal geëvalueerd worden aan de hand van een referentiestrook. Het voordeel van een variabele bemesting is efficiëntere toediening van bemestingsmiddel wat milieuvriendelijker is en leidt tot kostenbesparing.

Variabel spuiten en bemesten - Greenseeker

Daarnaast wordt de techniek eveneens toegepast voor loofdoding in aardappelen waarbij nog sterk groene planten een hogere dosis afdodingsmiddel zullen krijgen t.o.v. reeds afgestorven plekken in het perceel. Hier speelt opnieuw het voordeel van een efficiëntere benutting van loofdodingsmiddel wat resulteert in een lagere input van chemicaliën. Ook de kwaliteit van de geoogste aardappelen zal toenemen.

Realisatie van kmo Delvano NV (Hulste)

op akkerbouwbedrijf Charles Deprez (Wijtschate)

i.s.m. CNH en Inagro

terug naar het overzicht van alle Quick Wins