Quick-winprojecten

Een onderbouwde gewasbescherming met FytoAid

Op heden moeten landbouwers en loonsproeiers aan heel wat wetgeving voldoen bij spuiten. Voor aanvang van een spuitbeurt moeten bufferzones, toepassingsdosis, wachttijden tussen de toepassingen en de maximaal toegestane producthoeveelheid in acht worden genomen. Ook willen consumenten steeds minder residus en worden werktijden van chemicaliën in verband met de geschatte oogstdata nauwlettender gecontroleerd. Daarnaast moeten de spuitbeurten voldoende herhaald worden om een volledige bescherming tegen plagen te verzekeren. Dit alles vereist een toenemende hoeveelheid administratie om te voldoen aan de wetgeving en de milieudruk.

Binnen dit project wil men werk maken van een link tussen hogervermelde database, een farm management systeem en het besturingssysteem van de machine met als ultieme doel het vergemakkelijken van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen door:

  • landbouwers en loonsproeiers bij te staan in hun keuze voor het juiste product voor iedere toepassing
  • een berekening van de correcte dosis en de benodigde hoeveelheid chemicaliën waarbij residu wordt vermeden
  • een controle en aanbeveling van frequentie en herhaling van behandeling
  • checken of voldaan wordt aan de wetgeving (respecteren bufferzones, afstand tot obstakels en andere beperkingen)
  • automatische registratie van gewasbescherming, traceerbaarheid en rapportering
  • automatische draadloze gegevensoverdracht tussen webtoepassingen en machines
  • gevolgd door een automatische facturering van het spuitwerk uitgevoerd door de loonsproeier aan de landbouwer

Realisatie van kmo Delvano (Hulste-Harelbeke)

bij loonsproeier Deruyttere-Boddez nv (Kortemark)

i.s.m. Inagro

terug naar het overzicht van alle Quick Wins