Quick-winprojecten

Real-time monitoring van intering en drain bij de kweek van aardbei en tomaat in een gotensysteem

De juiste hoeveelheid water is essentieel

Het proces van opname en verdamping van water bij een plant wordt ‘intering’ genoemd. ’s Nachts wordt de druppelirrigatie stopgezet. Planten nemen dan minder tot geen water op en zo voorkom je ook ziektes bij vochtige wortels. Het water blijft ’s nachts wel nog verdampen via de plant. Er is 's ochtends dan een hogere nood aan water en afhankelijk van de hoeveelheid intering van de vorige dag moet de teler dan net iets meer of minder water toedienen. Hij houdt hierbij rekening met de drain, het water dat de plant niet opneemt en wegloopt in een centrale opvanggoot. Dit loopt af naar een citerne waarin het aantal liter drainwater, de pH (zuurtegraad) en de EC (elektrische geleidbaarheid) gemeten worden. Hiermee schat de teler in of de mat verzadigd is met water en hoeveel water er toegediend moet worden.

Via deze procedure kan het zijn dat de teler te vroeg of te laat water toedient en dus niet de juiste hoeveelheid water op het juiste moment verstrekt. Met als gevolg dat de mat al te ver ingedroogd is. Zeker in het beginstadium, wanneer de plant inwortelt in de mat, kan dit grote nadelige gevolgen hebben.


Monitoring vanop afstand dankzij sensoren

Met dit project wil Crodeon Technologies de drain en intering proberen te meten door het gewicht van de plant en zijn mat in de weeggoot continu te monitoren. Aan de weeggoot wordt een “tipping bucket” sensor toegevoegd om de hoeveelheid drain op elk tijdstip te achterhalen. Deze sensoren worden verbonden via een draadloze sensormodule (met stroomtoevoer via zonne-energie en voorzien van een interne batterij) om zo de gecapteerde data in de cloud te zetten. Zo zou de teler via online raadpleging op zijn pc, tablet of smartphone inzicht krijgen in de hoeveelheid water die moet toegediend worden op basis van de real-time metingen van intering en drain verkregen via de sensoren. Dit zou hem toelaten om efficiënt met zijn tijd om te springen en meteen te schakelen als het nodig is.

terug naar het overzicht van alle Quick Wins