Quick-winprojecten

Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik als diervoeder op een varkensbedrijf

Het zou heel interessant zijn als oogstresten van diverse teelten die op dit moment achterblijven op het perceel of producten uit bewaring die geen afzet meer vinden nog gevaloriseerd zouden kunnen worden als voederbron. Dit zou enerzijds een positieve invloed hebben op de nitraatresiduen en bovendien zou dit mogelijks de voederkosten, op dit moment de belangrijkste kostenprijsparameter in de varkenshouderij, doen dalen. Om deze producten daadwerkelijk te kunnen gebruiken als voederbron dienen de organische materialen thermisch ontsloten te worden, zodanig dat het aanwezige eiwit en zetmeel verteerbaar zijn voor de dieren.

 

Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik als diervoeder op een varkensbedrijf - Gewasstroom

 

In dit project beoogt men de realisatie van een pilootopstelling om organisch materiaal aan te wenden als varkensvoeder. De pilootinstallatie zal opgebouwd worden op het bedrijf van Johan Lavens in samenwerking met Vermeulen Construct nv. Het bedrijf beschikt op dit moment over een brijvoedersysteem, waarin deze nieuwe opstelling zou functioneren. Na een succesvolle implementatie van de pilootopstelling worden de verschillende reststromen gevaloriseerd door middel van analyses. Deze analyses zouden in eerste instantie gebeuren op het organisch materiaal, voor en na verwerking. Dit om de efficiëntiegraad na te gaan, de opstelling bij te schaven en de meest geschikte reststroom te selecteren. Nadien is het de bedoeling dat er eveneens analyses gebeuren op de dieren zelf. Voor deze onderzoeken kan men rekenen op de medewerking van de laboratoria van ILVO en Inagro.

 

Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik als diervoeder op een varkensbedrijf - Ontsluiter

 

Realisatie van kmo's Vermeulen Construct NV (Ieper) & Agriton BVBA (Mesen)

op varkensbedrijf Lavens NV (Westrozebeke)

i.s.m. ILVO en Provimi (Cargill)

 

terug naar het overzicht van alle Quick Wins