Quick-winprojecten

Haalbaarheid van een online gewasmonitor voor kropsla op basis van beeldverwerking

Door de brede adaptatie van hoge resolutie camera's op heden in smartphones en tablets is de kostprijs van deze hoogwaardige camera's sterk verlaagd en is het mogelijk dit in een betaalbaar product te integreren. Dit product zal bestaan uit een camera die wordt opgehangen boven het gewas, in combinatie met een te ontwikkelen klimaatmodule die de omgevingsvariabelen straling, temperatuur en relatieve vochtigheid in de onmiddellijke nabijheid opmeten.

 

online gewasmonitor voor kropsla op basis van beeldverwerking - Camera's aan het dak
 

Op basis van de camerabeelden zal de bodembedekkingsgraad van de serreteelt van kropsla worden bepaald. De groei van het gewas wordt gemodelleerd op basis van tijdsreeksen van de bodembedekkingsgraad in functie van de klimaatvariabelen. Hierdoor kan continu de status van het gewas worden bepaald (tot sluiten van de rijen). De data verzameld door de sensoren zullen naar een centrale server gestuurd worden, deze verwerkt de beelden en modelleert de groei van het gewas. Door middel van een web gebaseerde interface kan de gebruiker de status van zijn gewas opvolgen.

 

online gewasmonitor voor kropsla op basis van beeldverwerking - Hydrocultuur sla

 

Realisatie van kmo Plantguard (Wingene) 

op tuinbouwbedrijf Stefaan Pyppe (Westrozebeke) & Rik Lankcriet (Wingene)

i.s.m. Inagro

terug naar het overzicht van alle Quick Wins