Quick-winprojecten

Kadaverkoeling op zonne-energie

Op een veeteeltbedrijf in Vlaanderen worden gestorven dieren opgehaald door Rendac, een bedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking van deze dierlijke kadavers. Logistiek is de ophaling van deze krengen een heuse organisatie waarbij de verblijftijd van deze dode dieren op het landbouwbedrijf van oorsprong zo kort mogelijk dient gehouden te worden. Toch kan dit in de zomerperiode, waarbij er bovendien voor sommige diersoorten een hoger sterfterisico heerst, onaangename effecten met zich meebrengen wat betreft geuroverlast naar de omgeving toe. De veehouder wordt vanuit besmettingsgevaar verplicht om de kadavers, van zodra aangemeld bij Rendac, op een verharde, overdekte (beschutte) ophaalplaats aan te bieden weg van de propere weg van het bedrijf en in de nabijheid van de openbare weg om ziekteverspreiding door dit ophaaltransport tussen verschillende veeteeltbedrijven te voorkomen. Voor sommige veeteeltbedrijven betekent dit dat deze kadavers dicht bij buren kunnen komen te liggen alsook op een redelijke afstand weg van het landbouwbedrijf zelf.

 

Kadaverkoeling op zonne-energie - Ondergrondse kadaverkoeling

Om deze geuroverlast te beperken zijn de laatste jaren gekoelde kadaverboxen op de markt beschikbaar. Deze hebben als voordeel dat ze afgesloten zijn, proper ogen naar de omgeving toe en bovendien de krengen op een temperatuur < 10°C kunnen bewaren waardoor de ontbinding en de hiermee gepaarde geuroverlast trager op gang komen. 

Om deze koeling te activeren is een aansluiting op het elektriciteitsnet vaak een vereiste en dit is bij een situering van de kadaverkoelbox op enkele 100’n meters van het bedrijf geen evidentie aangezien dergelijke nutsvoorzieningen op kosten van het landbouwbedrijf genomen moeten worden.

Daarom het idee om het benodigd vermogen te realiseren via zonnepanelen. De periode dat de meeste koeling vereist is, sluit namelijk aan bij de periode van het meeste uren zonneschijn.

Wanneer deze bovendien bovenop het krengenhuisje geïnstalleerd kunnen worden (bij uitrolbare boxen) is er een bijkomend positief effect van schaduw. Daarnaast zijn er ook reeds kadaverboxen beschikbaar die in de grond ingebouwd worden en dus minder koeling vereisen.

Toch blijft het in beide gevallen noodzakelijk bijkomend een batterij te voorzien opdat in de periode wanneer koeling vereist is (door de aanwezigheid van kadavers) en het minder zonnig is er toch voldoende diep gekoeld kan worden.

 

Kadaverkoeling op zonne-energie - Batterijbak 

Realisatie van kmo Belgian Energy Systems BVBA (Rumbeke)

op varkensbedrijf Koen & Ann Proot (Gijverinkhove)

i.s.m. Schippers BVBA, Dumoulin Koeltechniek, Rendac en Inagro

terug naar het overzicht van alle Quick Wins