De Eiwit Beschikbare Behandeling toegepast in het varkens-brijvoederrantsoen

 

Op een varkensbedrijf staan de marges reeds enkele jaren sterk onder druk door een combinatie van lage afzetprijzen met hoge voederkostprijzen. De prijszetting van deze laatste gebeurt op het niveau van de wereldmarkt door een sterke afhankelijkheid van de import van grondstoffen. Daarnaast blijven op een landbouwbedrijf steeds vaker grote hoeveelheden organische reststromen onbenut op het veld achter. Denk bijvoorbeeld maar aan oogstresten bij diverse groenteteelten in openlucht, maar ook reststromen die ontstaan na wassen, sorteren, klasseren,…  Om deze eiwitrijke stromen verteerbaar te maken voor éénmagigen is een gepaste verwerking alsook een hittebehandeling noodzakelijk. Deze temperatuursverhoging zorgt ervoor dat eiwit en zetmeel verteerbaar wordt voor bacteriën aanwezig in de dunne darm. Daartoe bouwde KMO Vermeulen Construct een installatie bestaande uit een wastrommel en hamermolen die de gewasresten zuivert en fijn maalt om deze vervolgens richting een thermische ontsluiter te sturen.

Deze ontsluiter is het hart van de installatie en brengt de gewasstroom op de vereiste temperatuur van 80 à 120 °C. De stroom vloeit doorheen een buis-in-buis medium waarbij de buitenste mantel wordt verwarmd met aandacht voor energierecuperatie. Na enkele uren verblijftijd in een fermentatietank kan het mengsel ingemengd worden in het brijvoederrantsoen van de varkens.

Eiwit beschikbare behandeling - vooraanzicht installatie Eiwit beschikbare behandeling - Wasgedeelte Eiwit beschikbare behandeling - Achteraanzicht installatie