Automatische koolplantmachine

Oogstmachines voor groenten kennen vaak een grote graad van mechanisatie, maar een minimum aan manarbeid blijft steeds vereist. Bij plantmachines daarentegen wordt er heel wat meer personeel ingezet. Schaalvergroting, klimaatverandering en de plantmethode – waarbij regen de plantwerkzaamheden meteen stillegt in de meeste grondsoorten – maken de optimale periodes voor het planten soms heel kort. Gecombineerd met het inzetten van uitzendarbeiders maakt het plannen vaak lastig.


Koolplantjes (automatisch) uitplanten

In tegenstelling tot vele andere landbouwgewassen worden de meeste vollegrondsgroenten eerst uitgezaaid en opgekweekt in serres en pas daarna overgeplant in volle grond. De plantenkwekerijen die de jonge plantjes opkweken en ze daarna verkopen aan de groentetelers gebruiken vaak verschillende trays, wat bijkomende variatie oplevert en automatisatie bemoeilijkt. Er zijn meerdere redenen waarom men kiest voor het overplanten in plaats van directe inzaai. Zo resulteert het uitzaaien in serres in een hoger kiemingsresultaat, wat belangrijk is naarmate het zaad duurder wordt. Verder zorgt het uitplanten voor een voorsprong ten opzichte van concurrerende planten (onkruiden), wat interessant is in zowel de klassieke als de biologische landbouw. Tot slot zorgt het opkweken in serres voor tijdswinst en het inkorten van de tijd dat de teelt zich in openlucht bevindt, met minder risico op (wild)schade en lage temperaturen. Dit alles resulteert in een product dat vroeger oogstklaar is en bij bepaalde teelten bestaat dan de mogelijkheid om 2 (tot 3) teelten per jaar op dezelfde bodem te realiseren.

Toch bedraagt het kiemingspercentage ook in serres zeker geen 100% en bevatten de trays met opgekweekte plantjes hier en daar lege kluiten. Bij het planten zullen deze verwijderd worden, zodat de dure landbouwgrond optimaal benut wordt. Bovendien leiden lege plaatsen in de rij tot het niet-uniform uitgroeien van de naburige planten, wat gelijktijdige oogst bemoeilijkt. Bij groenten heeft elke teelt zijn specifieke tussenrij-afstand. Die kan variëren van 50 tot 75 cm en vergt ook een variatie in de afstelling van de plantmachines.


Agriplant, specialist in automatisch planten

Agriplant, een West-Vlaamse kmo uit Langemark, is al meer dan vijftien jaar actief in het automatisch planten, waarbij alle plantjes die als een potgrondkluit in een tray opgekweekt worden (selder, kolen, industrietomaten, zoete aardappelen) kunnen worden uitgeplant. De eerste machines in een 1-, 2- of 3-rijig concept werden vlot verkocht in Spanje, Portugal en Frankrijk. Agriplant slaagde er in om voor elk van de bovenstaande uitdagingen een gepaste oplossing te bedenken. Zo kan het verschil in opkweekmethode tussen geperste of losse kluiten, verschillende trays … worden verholpen door een andere kit van uitduwnaalden te installeren waarmee de plantjes uit de trays worden geduwd. Na het uitduwen van een rij kluiten met jonge plantjes uit een tray detecteert een selector of er lege kluiten aanwezig zijn, om die vervolgens uit het circuit te halen.


Vierrijige plantmachine met 4 robots

Specifiek voor de Vlaamse groenteteelt is de kleinere plantafstand tussen de rijen (tot 50 cm). In combinatie met een gewenste werkbreedte die minimaal de breedte van de tractor moet zijn, ontwikkelde Agriplant vorig jaar, onder de vleugels van Agreon, een 4-rijige automatische plantmachine, met als grote uitdaging de compacte opstelling van de 4 robots. Naast elkaar plaatsen was geen optie, en per twee achter elkaar zou de half-gedragen machine te lang maken. Daarom werd er gekozen om de robots twee per twee boven elkaar te zetten. De robots kunnen alle plantjes aan die in trays worden opgekweekt en planten ze automatisch uit aan een capaciteit van 14.000 planten per uur per robot, of vier plantjes per seconde.


Talrijke voordelen

Automatisch uitplanten aan dergelijke hoge capaciteit biedt heel wat voordelen. Zo wordt de benodigde tijd voor het uitplanten aanzienlijk kleiner, wat bij minder gunstige weersomstandigheden grote voordelen biedt. Daarnaast is men niet meer afhankelijk van extra personeelsinzet, wat het plannen van de werkzaamheden een stuk gemakkelijker maakt. Naast één chauffeur op de tractor is er enkel nog een tweede persoon nodig op de machine om de trays op en af de robots te plaatsen.

 

Techniek in de kijker

Techniek in de kijker

De eiwit beschikbare behandeling valoriseert oogstresten als varkensbrijvoeder

Techniek in de kijker Meer info

Techniek in de kijker

Rijenfrees voor spuiwatertoediening in prei

Techniek in de kijker Meer info

Lid worden

Word nu lid van Agreon en maak gebruik van onze dienstverlening !

Meer info

Techniek in de kijker

Variabel bekalken op basis van bodemscan en GPS

Techniek in de kijker Meer info

Techniek in de kijker

Zorgeloos vanop afstand beregeningshaspel opvolgen

Techniek in de kijker Meer info

Techniek in de kijker

Automatische koolplantmachine plant 4 plantjes per seconde

Techniek in de kijker Meer info
Lid worden