Automatische sturing keuze waterbron met registratie verbruik

Keuze waterbron - Diep drainagewater

Een betaalbare en betrouwbare watervoorziening is op een veeteeltbedrijf cruciaal. Een optimaal gebruik van alle beschikbare waterbronnen is dan ook noodzakelijk. Deze nieuwe installatie zorgt voor een automatische monitoring en sturing van het watergebruik waarbij verschillende waterbronnen op elkaar afgestemd kunnen worden om op die manier zo goedkoop en efficiënt mogelijk te voorzien in de benodigde waterhoeveelheid.

Om het voor de veehouder haalbaar te houden om vlot te switchen tussen de verschillende waterbronnen ontwikkelde het bedrijf Dever-Hiele BVBA een automatisch stuurprogramma. Met dit ontwikkelde monitorings- en sturingssysteem kan je als landbouwer de keuze van de verschillende waterbronnen eenvoudig sturen. Voelers detecteren de beschikbaarheid van een alternatieve waterbron (hemelwater, drainagewater, water uit diepdrainage) en sturen in eerste instantie die pompen daarvoor aan. Pas wanneer er geen alternatief water meer beschikbaar is, wordt het diepe grondwater aangesproken. Het opgepompte water kan geregistreerd en gelimiteerd worden op basis van de vergunning. Wanneer je ook geen grondwater meer kan gebruiken, kan er automatisch worden overgegaan naar het dure leidingwater. Door het gebruik van het voorradige water te optimaliseren worden de waterkosten van het landbouwbedrijf gedrukt. Bovendien kan het jaarlijkse verbruik uit de verschillende voorraden worden opgevolgd. Zo kan je bijvoorbeeld een abnormaal verbruik binnen de stal vlug opmerken.