Toonpunt

Realtime monitoring van intering en drain bij aardbeien en tomatenkweek in een gotensysteem

Het proces van opname en verdamping van water bij een plant wordt ‘intering’ genoemd. ’s Nachts wordt de druppelirrigatie stopgezet. Planten nemen dan minder tot geen water op zo voorkom je ook ziektes bij vochtige wortels. Het water blijft ’s nachts wel nog verdampen via de plant. Er is dan een hogere nood aan water en afhankelijk van de hoeveelheid intering van de vorige dag moet de teler dan net iets meer of minder water toedienen. Hij houdt hierbij rekening met de drain, het water dat de plant niet opneemt en wegloopt in een centrale opvanggoot. Dit loopt af naar een citerne waarin het aantal liter drainwater, de pH (zuurtegraad) en de EC (elektrische geleidbaarheid) gemeten worden. Hiermee schat de teler in of de mat verzadigd is met water en hoeveel water er toegediend moet worden.

Via deze procedure kan het zijn dat de teler te vroeg of te laat water toedient en dus niet de juiste hoeveelheid water op het juiste moment verstrekt. Met als gevolg dat de mat al te ver ingedroogd is. Zeker in het beginstadium, wanneer de plant inwortelt in de mat, kan dit grote nadelige gevolgen hebben.

Met dit project willen we in real-time de drain en intering gaan meten. Dit door het gewicht van de plant en zijn mat in de weeggoot continu te monitoren. Aan de weeggoot zou ook een “tipping bucket” sensor toegevoegd worden om de hoeveelheid drain op elk tijdstip te achterhalen. Deze sensoren worden verbonden via een draadloze sensormodule (met stroomtoevoer via zonne-energie en voorzien van een interne batterij) om zo de gecapteerde data in de cloud te zetten. Zo krijgt de teler via online raadpleging op zijn pc, tablet of smartphone inzicht in de hoeveelheid water die moet toegediend worden op basis van de real-time metingen van intering en drain verkregen via de sensoren. Dit laat hem toe om efficiënt met zijn tijd om te springen en meteen te schakelen als het nodig is.

terug naar het overzicht