Toonpunt

Variabel bekalken op basis van bodemscan en GPS

 

Om de zuurtegraad van de bodem aan te passen in functie van de volgteelt dient er vaak een bekalkingsbeurt op landbouwpercelen uitgevoerd te worden. Dit gebeurt op basis van de analyseresultaten van bodemmonsters verkregen na staalname. Deze bodemstalen worden manueel genomen op een 20-tal plaatsen in kruisverband op het perceel. In het verleden werd daarna het ganse perceel met de klassieke kalkstrooitechnieken gelijkmatig bekalkt zonder rekening te houden met plaatsspecifieke behoeftes in het perceel.

Veris bodemscanner

Deze werkwijze via manuele bodemmonsters staat onder druk bij niet-homogene percelen alsook bij de steeds groter wordende percelen. Sinds enkele jaren profileert het bedrijf Agrometius zich met zijn Veris bodemscanner op de markt als tool om de bodemvruchtbaarheid van percelen te verbeteren. De Veris bodemscanner is een toestel die de elektrische geleidbaarheid, organische koolstofgehalte en zuurtegraad (pH) van de bodem meet. In de wetenschap dat het kapitaal van de landbouw in de bodem zit, is een bodemscan een grote stap vooruit in het tijdperk van de digitale landbouw. Ruilverkavelingen en schaalvergroting in de sector leiden geregeld tot samenvoeging van kleinere percelen tot één groter areaal waarbij vaak sterk heterogene zones vervat zitten. Verschillen in de bodemgesteldheid veroorzaken verschillen in opbrengst. 

Waarom zouden we dan opteren voor een egale kalkgifte?

Er zit logica achter de keuze om de bodemscanner in eerste instantie in te zetten voor het variabel doseren van kalk en niet van meststoffen. De zuurtegraad is immers cruciaal voor de opbrengst. “Zo zijn nutriënten slecht opneembaar als de pH te laag is en kunnen aardappelen last hebben van schurft bij een te hoge pH.” Als het fout zit met de zuurtegraad kan tot een kwart van de opbrengst verloren gaan. Bij een traditionele kalkgifte die gelijkmatig gebeurt worden sommige plekken ook van kalk voorzien terwijl dit overbodig is. Er zal met deze techniek dus niet zozeer meer kalk gestrooid worden (ton per hectare), maar wel efficiënter. De grondstof kalk is op zich geen dure grondstof, maar wanneer de Verisscanner op middellange termijn ook in staat zal zijn om in-line Magnesium (Mg) en Kalium (K) te analyseren in de bodem, dan wordt verwacht dat variabel bemesten een hoge vlucht kan nemen.

Omgebouwde kalkkar

Met de financiële steun van Leader Westhoek en begeleiding vanuit het innovatienetwerk Agreon werd door de kmo Parrein een bestaande kalkkar van loonwerken Lamerant uit Merkem omgebouwd zodat variabel bekalken mogelijk werd. Op die manier kunnen de verkregen resultaten uit de bodemscan omgezet worden naar de praktijk en kan er dus bekalkt worden volgens een vooraf bepaalde plaatsspecifieke behoefte.

 

 

terug naar het overzicht